Sociedad Española de Agricultura Ecológica | Agroecología - SEAE
Hazte socio/aContacto
PROYECTOS

PROJECTES D'EDUCACIÓ AMBIENTAL A LES ILLES BALEARS

"INFORMACIÓ I EDUCACIÓ PER A UNA MALLORCA SENSE PLAGUICIDES” (GOIB SEA-37)

Amb aquest projecte pretenem informar i sensibilitzar a la població de Mallorca, sobre la problemàtica ambiental i sobre la salut de l'ús de determinats plaguicides de síntesi i divulgar les alternatives estimulant hàbits i conductes individuals i col·lectives més respectuoses amb el medi ambient, alhora que formar a diferents sectors de la societat en la resolució d'aquests problemes ambientals.

Els eixos temàtics prioritaris tractats en aquest projecte són:

 • l'aigua; per l’impacte directe que te la producció d’aliments i la jardineria sobre els nostres aqüífers; perquè la producció ecològica evita agressions tals com la sobreexplotació, la contaminació per nitrats o per contaminants emergents, com ara els microplàstics i els plaguicides.
 • el consum responsable; afavorint el consum d’aliments produïts localment de manera ecològica
 • la biodiversitat, per l’impacte directe que te sobre la biodiversitat natural i dels agroecosistemes el fet de produir de manera ecològica.
 • l'emergència climàtica; perquè treballam amb l’enfocament de la minimització d’emissions i de la resiliència climàtica
 • i, encara que en aquest projecte serà poca, a mig termini, el que es pretén és la participació i voluntariat ambiental; perquè el que pretenem és involucrar a tota la societat en el procés, començant, de moment, amb les entitats locals.

L’objectiu principal del projecte és conscienciar del perill de l’alliberament de tòxics i de la importància d’estar informades de les alternatives..

Pel que fa als objectius específics:

 • Informar sobre les conseqüències negatives de l’ús de determinats productes en comptes d’aplicar les alternatives no tòxiques.
 • Donar a conèixer models alternatius que milloren la sostenibilitat dels recursos naturals i protegeixin les àrees que afavoreixin un sistema de producció agroalimentari agroecològic
 • Contribuir a donar a conèixer alternatives de models de producció i consum d’aliments.

Infografíes del projecte:

Més informació: international@agroecologia.net

"MENORCA CAP A UN SISTEMA ALIMENTARI QUE SERVA LA SALUT DEL MEDI, DEL CLIMA I DE LES PERSONES” (GOIB SEA-27)

El projecte es centra en estimular hàbits i conductes individuals i col·lectives més respectuoses amb el medi ambient a Menorca.També s'hi treballa la sensibilització i informació sobre problemes ambientals, la divulgació sobre els valors i els problemes del medi ambient i la formació dirigida als sectors de la societat en la resolució de problemes ambientals.

Els eixos temàtics prioritaris tractats en aquest projecte són:

 • l'aigua; per l’impacte directe que te la producció d’aliments sobre els nostres aqüífers; perquè la producció ecològica evita agressions tals com la sobreexplotació, la contaminació per nitrats o per contaminants emergents, com ara els microplàstics i els plaguicides.
 • l'economia circular; pel que fa al foment de tancament de cicles, el reciclatge de nutrients i l’aprofitament responsable de recursos
 • el consum responsable; afavorint el consum d’aliments produïts localment de manera ecològica
 • la biodiversitat, per l’impacte directe que te sobre la biodiversitat natural i dels agroecosistemes el fet de produir de manera ecològica.
 • l'emergència climàtica; perquè treballam amb l’enfocament de la minimització d’emissions i de la resiliència climàtica
 • i la participació i voluntariat ambiental; perquè el que pretenem és involucrar a tota la societat en el procés, començant, de moment, amb les entitats locals.

L’Objectiu principal del projecte és conscienciar per a la recerca conjunta d’alternatives, a totes les parts involucrades en la xarxa alimentària; des de prenedors de decisions (administracions locals, insulars i autonòmiques), la societat civil, la comunitat docent i els sectors comercialitzador de productes alimentaris i HORECA de Menorca.

Pel que fa als objectius específics:

 • Establir models alternatius que milloren la sostenibilitat dels recursos naturals i protegeixin les àrees que afavoreixin un sistema de producció agroalimentari agroecològic
 • Contribuir a donar a conèixer alternatives de models de producció i consum d’aliments.
 • Millorar la capacitat d’autogestió de les àrees locals.
 • Estimular els sectors vinculats en el desenvolupament rural.
 • Coordinar accions entre els diferents sectors.

Infografíes del projecte:

Més informació: international@agroecologia.net

“EIVISSA I FORMENTERA CAP A UNS SISTEMES ALIMENTARIS QUE SERVIN LA SALUT DEL MEDI, DEL CLIMA I DE LES PERSONES” (GOIB SEA-29)

El projecte es centra en estimular hàbits i conductes individuals i col·lectives més respectuoses amb el medi ambient tant a Eivissa com a Formentera. També estarem treballant la sensibilització i informació sobre problemes ambientals, la divulgació sobre els valors i els problemes del medi ambient i la formació dirigida als sectors de la societat en la resolució de problemes ambientals.

Els eixos temàtics prioritaris tractats en aquest projecte són:

 • l'aigua; per l’impacte directe que te la producció d’aliments sobre els nostres aqüífers; perquè la producció ecològica evita agressions tals com la sobreexplotació, la contaminació per nitrats o per contaminants emergents, com ara els microplàstics i els plaguicides.
 • l'economia circular; pel que fa al foment de tancament de cicles, el reciclatge de nutrients i l’aprofitament responsable de recursos
 • el consum responsable; afavorint el consum d’aliments produïts localment de manera ecològica
 • la biodiversitat, per l’impacte directe que te sobre la biodiversitat natural i dels agroecosistemes el fet de produir de manera ecològica.
 • l'emergència climàtica; perquè treballam amb l’enfocament de la minimització d’emissions i de la resiliència climàtica
 • i la participació i voluntariat ambiental; perquè el que pretenem és involucrar a tota la societat en el procés, començant, de moment, amb les entitats locals.

L’Objectiu principal del projecte és conscienciar per a la recerca conjunta d’alternatives, a totes les parts involucrades en la xarxa alimentària; des de prenedors de decisions (administracions locals, insulars i autonòmiques), la societat civil, la comunitat docent i els sectors comercialitzador de productes alimentaris i HORECA d’Eivissa i Formentera.

Pel que fa als objectius específics:

 • Establir models alternatius que milloren la sostenibilitat dels recursos naturals i protegeixin les àrees que afavoreixin un sistema de producció agroalimentari agroecològic
 • Contribuir a donar a conèixer alternatives de models de producció i consum d’aliments.
 • Millorar la capacitat d’autogestió de les àrees locals.
 • Estimular els sectors vinculats en el desenvolupament rural.
 • Coordinar accions entre els diferents sectors.

Infografíes del projecte:

Més informació: international@agroecologia.net

Aquests projectes compten amb el finançament d ela Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural

últimos Proyectos

“Cultivando la transición agroecológica en el Mar Menor a través de buenas prácticas agrarias en producción ecológica para la restauración […]
La Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE) lanza un nuevo proyecto como continuación del anterior proyecto ECOTERRITORIO "LA […]
Més informació: international@agroecologia.net Aquests projectes compten amb el finançament d ela Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
Ver todos los Proyectos
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram